0 бр. 0.00 лв.

 

Кои сме ние?

 

Фирма НДК е българска компания базирана в град Варна. Стартира като малка компания за дистрибуция на продуктите на Кока Кола през 1998 година, днес НДК е една от най-големите и бързо развиващи се компании за дистрибуция на напитки в България. Вече 25 години се радваме на доверието на нашите клиенти, които наброяват над 3000 търговски обекта, различавайки се по обем и характер на своята дейност.
 
NDK is a Bulgarian company based in Varna. Launched as a small distributor of Coca Cola products in 1998, today the NDK is one of the largest and fastest growing beverage distribution companies in Bulgaria. For over 25 years, we have been relying on the trust of our customers, which have over 3000 retail outlets, differing in the volume and nature of their business.

Ние работим директно с най-големите производители, вносители и дистрибутори.
 
We work directly with the largest manufacturers, importers and distributors.

Спечелили сме доверието на над 100 реномирани производители от цял свят и успешно дистрибутираме над 7000 артикула.
 
We have won the trust of over 100 reputable manufacturers from around the world and have successfully distributed over 7000 items.

Фирмата разполага със собствен склад с вместимост 6000 палетни места, транспортни средства с различни капацитети, което ни позволява да обслужим в рамките на 24 часа нашите клиенти.

The company has its own warehouse with capacity of 6000 pallet seats, means of transport with different capacities, which allows us to serve our customers within 24 hours.
 
Собственият ни маркетингов отдел, предоставя ежедневно ценови промоции и атрактивни търговски условия за всички клиенти.
 
Our own marketing department provides daily price promotions and attractive business conditions for all customers.

През 2015 година стартирахме В2В система, която е предназначена да улесни сътрудничеството с нашите клиенти и доставчици. Благодарение на нея, нашите клиенти могат да правят електронни поръчки и да изтеглят електронни фактури, които лесно да бъдат внедрени в складови програми.

In 2015, we launched a B2B system that is designed to facilitate collaboration with our customers and suppliers. Thanks to this, our customers can make electronic orders and download electronic invoices that are easy to implement in warehouse programs.
 
Нашият най-голям актив са служителите ни, които наброяват над 130 човека и в продължение на много години предоставят на всички клиенти професионално обслужване, съвет и съдействие.

Our biggest asset is our staff, which numbers over 130 people and for many years provide all clients with professional service, advice and assistance.
 
НДК все още расте.
 
NDK is still growing.

Бъдещото развитие на компанията е свързано с увеличение на складовите площи и привличане на нови реномирани производители, които имат желание да развиват устойчиво своите продукти и марки в България.

The future development of the company is related to the increase of the warehouse space and the attraction of new reputable producers who are keen to develop their products and brands in Bulgaria.

Този портал е създаден за запознаване с продуктите, които предлагаме и улесняване на клиентите ни,
а не с цел подтикване към употреба на алкохол!

 

Алкохолни напитки и тютюневи изделия имат право да поръчват само лица над осемнадесет (18) години!